Rusza V edycja Belskiej Ligi Siatkówki

Data: 24.10.2023 r., godz. 12.30    237
5 listopada 2023 roku zapraszamy na pierwszą kolejkę BLS.
5 listopada b.r rozpoczynamy kolejną edycję Belskiej Ligi Siatkówki. Rozgrywki adresowane są dla siatkarzy amatorów w każdym wieku, zarówno kobiet jak i mężczyzn w ramach drużyn mieszanych. Poniżej prezentujemy Regulamin BLS na sezon 2023/2024, który zawiera wszelkie szczegóły dotyczące organizacji rozgrywek.
REGULAMIN
BELSKIEJ LIGI SIATKÓWKI
2023/2024
(BLS)
1. CEL ROZGRYWEK

• Popularyzacja piłki siatkowej w wydaniu amatorskim.
• Integracja mieszkańców gminy Belsk Duzy.
• Propagowanie zdrowego stylu życia.
2. PATRONAT
• Wójt Gminy Belsk Duży – Władysław Piątkowski.
3. ORGANIZATOR I MIEJSCE ROZGRYWEK
• Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym.
• Miejsce zawodów: Hala Sportowa GOSiR w Belsku Dużym ul. Szkolna 3.
4. TERMIN ROZGRYWEK
• Listopad 2023 – czerwiec 2024r.
5. ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA
a) Zgłoszeń dokonywać można poprzez maila: gosir@belskduzy.pl lub sms na numer 530-726-489.
b) W rozgrywkach mogą uczestniczyć drużyny amatorskie, składające się maksymalnie z 14 zawodników i zawodniczek.
c) W BLS nie mogą uczestniczyć zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych uczestniczący we wszelkich rozgrywkach ligowych organizowanych przez PZPS lub wojewódzkie związki sportowe z wyłączeniem rozgrywek kobiecych i zawodników do 18 roku życia.
d) W przypadku udziału w meczu zawodnika nieuprawnionego drużyna przeciwna wygrywa spotkanie walkowerem (25:0, 25:0, 25:0).
6. SYSTEM ROZGRYWEK I PODSTAWOWE ZASADY
a) W każdym miesiącu przewidziane są dwie kolejki ligowe.
b) Zestawy par oraz szczegółowy terminarz ustala organizator w porozumieniu z przedstawicielami drużyn.
c) Dopuszcza się rozegranie meczu w innym terminie po uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez rywalizujące zespoły.
d) Mecz do którego nie przystąpi jedna z drużyn weryfikowany będzie jako walkower z przypisaniem 3 punktów dla ekipy zgłaszającej gotowość do gry (25:0, 25:0, 25:0).
e) Mecz rozgrywany jest do osiągnięcia 3 wygranych setów przez jedną z drużyn, do 25 punktów. Ewentualny set 5 rozgrywany jest do osiągnięcia 15 punktów.
f) O końcowej kolejności decyduje:
- Ilość zdobytych punktów,
- W przypadku równej ilości punktów decyduje kolejno: stosunek setów, stosunek małych punktów, bilans bezpośrednich spotkań.
g) Wysokość siatki 2,43m.
h) Zespół starający się o przełożenie meczu winien poinformować organizatora ligi najpóźniej do czwartku do godz. 20:00 poprzedzającego kolejkę ligową. Brak informacji lub informacja przekazana po terminie skutkuje przyznaniem punktów drużynie przeciwnej.
i) Zaległy mecz należy rozegrać w tygodniu bezpośrednim po zakończeniu kolejki ligowej (poniedziałek lub piątek). Nierozegranie meczu w wyznaczonym terminie skutkuje przyznaniem punktów drużynie przeciwnej.
j) Sezon ligowy rozgrywany jest w systemie „mecz – rewanż”. Po zakończeniu sezonu zasadniczego cztery najwyżej sklasyfikowane zespoły przechodzą do fazy play-off (wg. systemu 1 - 4, 2 – 3, mecz o trzecie miejsce i finał).
k) W fazie play – off mogą wziąć udział zawodnicy, którzy co najmniej dwukrotnie wystąpili w sezonie zasadniczym.
l) Pozostałe przepisy zgodnie z zasadami określonymi przez PZPS.
7. PUNKTACJA
• Zwycięstwo (3:0, 3:1) – 3 pkt.
• Zwycięstwo po tie-breaku (3:2) – 2 pkt.
• Przegrana po tie-breaku (2:3) – 1 pkt.
• Przegrana (0:3, 1:3) – 0 pkt.
8.
NAGRODY
• Drużyny, które zajmą miejsca 1-3 otrzymują pamiątkowe puchary i medale.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) Organizator zapewnia piłki do rozgrzewki.
b) Wszelkie protesty należy składać u organizatora w dniu zawodów.
c) Wszelkie sprawy sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia oraz ewentualne urazy, kontuzje lub inne uszczerbki na zdrowiu powstałe w trakcie imprezy.
e) Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zawodnicy dokonują we własnym zakresie.
f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawiane w szatniach lub na terenie obiektu.
g) Uczestnicy rozgrywek wyrażają zgodę na publikacje wizerunku w ramach materiałów prasowo – informacyjnych opracowywanych przez GOSiR w Belsku Dużym.
h) Udział w rozgrywkach stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem.
ORGANIZATOR