Zasady korzystania z obiektów sportowych GOSiR od 18 maja b. r.

Data: 18.05.2020 r., godz. 09.00    357
W związku z wdrożeniem III etapu "odmrażania" sportu wprowadzamy nowe zasady korzystania z obiektów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym.
W związku z wdrożeniem III etapu "odmrażania" sportu wprowadzamy nowe zasady korzystania z obiektów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym w oparciu o wytyczne Ministerstwa Sportu i zalecenia epidemiologiczne.
1. Hala sportowa w Belsku Dużym pozostaje zamknięta dla publiczności.
2. Istnieje możliwość korzystania z hali sportowej z wyłączeniem siłowni i sali fitness po uprzedniej telefonicznej rezerwacji u administratora obiektu.
3. Na sali do gier zespołowych jednocześnie może przebywać 16 osób + 2 trenerów.
4. W ramach świetlicy sportowo - rekreacyjnej w Starej Wsi codzennie w godzinach 17:00 - 19:00 czynne będzie boisko wielofunkcyjne.
5. Boisko główne  z nawierzchnią trawiastą w Belsku przy ul. Szkolnej 10 pozostaje zamknięte dla publiczności. 
6. Istnieje możliwość korzystania z pełnowymiarowego boiska trawiastego po uprzedniej telefonicznej rezerwacji u administratora obiektu.
7. Z pełnowymiarowego boiska może jednocześnie korzystać 22 osoby + 4 trenerów (możliwe jest podzielenie boiska na dwie połowy oddzielone pięciometrową strefą buforową i wtedy na każdej połowie  może jednocześnie przebywać 16 osób + 3 trenerów.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
- obowiązek korzystania z maseczek ochronnych  lub innych urządzeń zasłaniających twarz na terenie  obiektów z wyłączeniem osób trenujących,
- zachowanie dystansu społecznego,
- weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt), 
- ograniczona liczba osób,
- brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego z wyłączeniem WC,
- obowiązkowa dezynfekcja rąk wszystkich osób wchodzących i opuszczających obiekty,
- dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i po każdej grupie,
- korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
-
grupę treningową zgłasza trener/opiekun w formie pisemnej,
- sprzęt wykorzystywany do ćwiczeń dezynfekuje we własnym zakresie trener/opiekun,
- zarządca obiektu zapewnia środki  do dezynfekcji,
- na terenie obiektu mogą przebywać tylko uczestnicy zajęć,
- zarządca obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami.