ETAP III - pytania i odpowiedzi

Data: 15.05.2020 r., godz. 10.00    87
W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi wytycznych oraz informacji jak rozumieć zapowiedź wdrożenia III etapu nowej sportowej rzeczywistości poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania.

ETAP III (od 18 maja) - pytania i
odpowiedzi


14.05.2020


W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi
wytycznych oraz informacji jak należy rozumieć zapowiedź wdrożenia III etapu
nowej sportowej rzeczywistości publikujemy zestawienie odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania.


PODSTAWĄ
PRAWNĄ NA TYM ETAPIE BĘDZIE ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE
USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM
STANU EPIDEMII. AKT PRAWNY JEST OBECNIE PROCEDOWANY.


1.     Jakie są wytyczne sanitarne dla hal i sal sportowych?


Ramowe wytyczne sanitarne dla hal i sal
sportowych stanowią, iż:


·       
podmiot uprawniony do udostępnienia
obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu, 


·       
podmiot uprawniony do udostępnienia
obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza
toaletą) z wyłączeniem obiektów COS oraz innych obiektów wskazanych w
rozporządzeniu, 


·       
podmiot uprawniony do udostępnienia
obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub
sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego


·       
podmiot uprawniony do udostępnienia
obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i
każdej grupie korzystających


·       
podmiot uprawniony do udostępnienia
obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i
wychodzącymi grupami 
korzystających lub w inny sposób ogranicza
kontakt między grupami korzystających, 


·       
osoby korzystające z obiektu lub sprzętu
są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt, 


·       
zalecane jest zachowywanie dystansu
społecznego. 


2.     Kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie zawartych w rozporządzeniu
wytycznych dotyczących udostępniania hali/sali sportowej?


Odpowiedzialność spoczywa na podmiocie
uprawnionym do udostępnienia danego obiektu.


3.     Czy możliwe jest prowadzenie treningów tanecznych, zapaśniczych,
bokserskich, sportów walki w sali gimnastycznej?


Tak, jest to możliwe. Zalecane jednak
jest zachowywanie dystansu. Analogicznie jak przy np. przemieszczaniu się – 2
metry odległości.


4.     Czy możliwa jest jazda rowerem bez maseczki?


Jazda na rowerze możliwa jest bez
maseczki jedynie na terenach leśnych.


5.     Czy można podzielić boisko piłkarskie na 4 części z zachowaniem limitu
ćwiczących przebywających na boisku (8 zawodników na części, a łącznie 32
łącznie)?


Dopuszczany jest jedynie podział
pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na 2 części.


6.     Czy można prowadzić zajęcia sportowe na ściance wspinaczkowej?


Tak, jeśli znajduje się ona na terenie
obiektu wymienionego w rozporządzeniu np. stadionu czy hali sportowej, pod
warunkiem spełnienia obowiązujących wytycznych dotyczących limitów osób czy
zasad sanitarnych. Nie dotyczy to takich obiektów takich jak parki linowe.


7.     Czy można prowadzić zajęcia, szkolenia z wspinaczki w terenie otwartym?


Nie, obecnie nie jest możliwe
prowadzenie zajęć/szkoleń wspinaczkowych w terenie.


8.     Czy limit ćwiczących w przeliczeniu na powierzchnię sali/hali sportowej
należy rozumieć jako limit wejść na jednorazowe zajęcia, czy jest to limit
dzienny?


Nie jest to limit dzienny. Limit określa
liczbę osób przebywających w tym samym momencie na danym obiekcie.


9.     Czy możliwe jest prowadzenie zajęć sportowych dla klubu sportowego,
będącego sportową spółka akcyjną? Czy wtedy obowiązują te same limity
ćwiczących na sali/hali sportowej?


Rozporządzenie nie wprowadza ograniczeń
na podstawie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.


10.Czy można pływać na jachcie 6 osobowym w grupie 6 osób, które nie są ze
sobą spokrewnione?


W tej chwili nie ma limitu osób
pływających na danej jednostce, natomiast liczba osób nie może przekraczać
liczby osób dopuszczonej na danej jednostce pływającej.


11.Czy można prowadzić zajęcia sportowe na obiekcie, który w myśl prawa
budowlanego jest obiektem użytkowym a został przystosowany do odbywania zajęć
sportowych?


Tak, jednak miejsce to musi spełniać
podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego,
użytkowania oraz odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych (art. 5
ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane).


12.Czy na sali sportowej można prowadzić zajęcia odpłatne dla
uczestników tzw. zajęcia indywidualne?


Tak można. Rozporządzenie nie określa
ograniczeń w tym zakresie.


13.Ile grup dziennie może ćwiczyć na sali/hali sportowej?


Rozporządzenie nie określa ograniczeń w
tym zakresie. Ważne aby nie przekraczać jednorazowo limitu osób korzystających
z sali/hali.


14.Kiedy możliwa będzie działalność polegająca na prowadzeniu basenów,
siłowni i klubów fitness?


Jest to planowane w IV etapie
„odmrażania” sportu
. Ze względu na panującą sytuację
związaną z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
która jest na bieżąco monitorowana oraz analizowana, na chwilę obecną nie można
stwierdzić kiedy nastąpią zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w tym zakresie.
Związane jest to z szeregiem czynników wpływających na podejmowane decyzje,
które dynamicznie zmieniają się każdego dnia.


15.Czy można prowadzić bezpłatne zajęcia fitness na sali/hali sportowej z
zachowaniem limitu osób ćwiczących?


Tak , możliwe jest prowadzenie zajęć
fitness na sali/hali sportowej z zachowaniem limitu osób ćwiczących. Nie
dotyczy to prowadzenia działalności w formie siłowni, centrów i klubów fitness.


16.Jaki dystans powinni zachowywać między sobą ćwiczący na sali/hali sportowej?


Rozporządzenie nie określa dystansu
między ćwiczącymi na sali/hali sportowej. Zalecane jednak jest zachowywanie
możliwie najczęściej dystansu społecznego. Analogicznie jak przy np.
przemieszczaniu się – 2 metry odległości.


17.Czy można korzystać z szatni na sali/hali sportowej dla uczestników zajęć?


Nie, nie jest możliwe korzystanie z
szatni.


18.Jaki rodzaj sprzętu sportowego powinien być dezynfekowany na salach/halach
sportowych po zajęciach?


Dezynfekcji podlegają wszystkie
urządzenia i przedmioty mające bezpośredni kontakt z użytkownikami.


19.Czy ćwiczący na sali/hali sportowej musza mieć założone maseczki?


Nie, podczas zajęć na sali/hali
sportowej, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.


20.Czy możliwe jest dzielenie dużej sali/hali sportowej na mniejsze sektory?


Nie, możliwość dzielenia dotyczy jedynie
pełnowymiarowych boisk otwartych.


21.Czy możliwe jest prowadzenie zajęć na otwartym, nieogrodzonym boisku do
koszykówki? Jakie obowiązują wtedy zasady?


Tak, jest możliwe, o ile podmiot
zarządzający obiektem zapewni realizację obowiązków sanitarnych określonych w
aktualnie obowiązującym rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (nadzór i
zasady sanitarne).


22.Jestem trenerem prowadzącym działalność gospodarczą. Czy mogę prowadzić
zajęcia płatne typu crossfit na sali/hali sportowej?


Tak, nie ma ograniczeń co do formy
aktywności.


23.Czy po godzinach zajęć klubowych możliwe jest udostępnienie boisk w hali
sportowej na potrzeby komercyjnego wynajmu dla graczy?


Tak, jest to możliwe przy zachowaniu
aktualnie obowiązujących zasad.


24.Czy możliwe jest otwarcie hali widowiskowo–sportowej na inny cel niż
zajęcia sportowe? Czy mogą to być zajęcia inne niż organizowane przez klub
sportowy? Czy mogą to być zajęcia otwarte dla wszystkich chętnych?


Udostępnienie sali/hali sportowej jest
możliwe jedynie pod warunkiem, iż będzie na niej realizowane sportowe szkolenie
klubowe lub zajęcia sportowe. Rozporządzenie nie określa ograniczeń w zakresie
rodzaju podmiotów realizujących te działania. Zajęcia mogą być otwarte dla
wszystkich przy zachowaniu aktualnie obowiązujących zasad.


25.Czy można prowadzić zorganizowane zajęcia sportowe nordic walking dla
seniorów?


Tak, pod warunkiem, iż odbywają się one
na obiektach wymienionych w rozporządzeniu.


26.Czy można zmniejszyć limit ćwiczących na hali sportowej np. z 24 os na 22 i
dzięki temu umożliwić udział 4 trenerów w zajęciach?


Jest to dopuszczalne. Co do zasady
istotą przepisu jest nieprzekroczenie maksymalnego limitu osób przebywających
jednocześnie na obiekcie.


27.Czy wskazane limity osób dotyczą tylko samego boiska czy także terenu wokół
niego, np strefy za bramkami/za linią boiska?


Limity odnoszą się do całego obiektu.


28.Czy jest dolna granica wielkości sali sportowej, której dotyczy limit 12
osób + trener?


Nie ma. Natomiast należy zapewnić
przestrzeń do zachowania dystansu społecznego pomiędzy ćwiczącymi.


29.Ilu ćwiczących może przebywać na pełnowymiarowej płycie piłkarskiej, która
nie ma podziału?


W przypadku pełnowymiarowych boisk
piłkarskich limit osób to 22 osoby oraz 4 trenerów.


30.Ilu ćwiczących może przebywać na połowie boiska piłkarskiego w przypadku
jego podziału na dwie części?


W przypadku podziału pełnowymiarowego
boiska piłkarskiego na każdej połowie w tym samym momencie może przebywać 16
osób + 3 trenerów.  Przy podziale pełnowymiarowego boiska należy zachować
5-cio metrową strefę buforową.


31.Czy można prowadzić zajęcia sportowe na obiekcie, który posiada halę
sportową oraz salę do fitness oraz basen?


Możliwość skorzystania z enumeratywnie
wskazanych w rozporządzeniu obiektów sportowych (boisk, hal, sal) nie
dotyczy elementów składających się na wykonywanie działalności w formie
siłowni, centrów i klubów fitness, które w tym momencie nie mogą być
uruchomione
 ze względu na zagrożenie epidemiczne.


32.Czy rodzice dzieci poniżej 13 roku życia mogą być na trybunach sali
sportowej podczas zajęć sportowych?


Nie mogą. Trybuny sportowe traktowane są
jako integralna część obiektu, dla którego ustanowiono stosowny limit.


33.Jak powinny wyglądać zajęcia sportowe na sali/hali sportowej w sportach
walki?


Liczba osób uczestniczących w zajęciach
sportowych na sali/hali sportowej uzależniona jest od powierzchni obiektu: do
300 m2- 12 osób + 1 trener, od 301 m2 do 800 m2- 16 osób + 2 trenerów, 0d 801
m2 do 1000 m2- 24 osoby + 2 trenerów, powyżej 1000 m2- 32 osoby + 3 trenerów.


W czasie treningu należy zachować
bezpieczną odległość pomiędzy ćwiczącymi, nie ma możliwości korzystania z
szatni i węzła sanitarnego (poza WC), uczestnicy zajęć powinni korzystać z
osobistego sprzętu treningowego oraz obowiązkowo dezynfekować ręce przy wejściu
i wyjściu z obiektu.


34.Czy podczas zajęć z koszykówki lub siatkówki każdy z ćwiczących powinien
mieć swoją piłkę?


Wskazane jest, aby każdy uczestnik zajęć
korzystał ze swojego sprzętu treningowego.


35.Czy zniesienie ograniczenia w sportach wodnych dotyczy tylko rekreacji czy
także działalności zorganizowanej klubów sportowych?


Zniesienie limitu osób korzystających ze
sportów wodnych i motorowodnych dotyczy zarówno rekreacji, jak i działalności
klubów sportowych np. zorganizowanych zajęć sportowych. Na danej jednostce może
przebywać tyle osób, ile wynosi dopuszczalna liczba (zgodna ze specyfikacją
jednostki pływającej). Jednocześnie należy przestrzegać zasad dystansowania
społecznego oraz obowiązku zakrywania ust i nosa w marinach, na przystaniach
itp.


36.Czy zostaną otwarte sale przy szkołach pomimo zawieszenia zajęć dydaktycznych?


Od 18 maja będzie można korzystać z hal
i sal sportowych, również tych znajdujących się przy szkołach, przy zachowaniu
limitu osób w zależności od powierzchni danego obiektu. Ostateczna decyzja o
otwarciu sali sportowej przy szkole należy do podmiotu odpowiedzialnego za jego
udostępnianie.


37.Czy jest katalog sportów, które mogą być uprawiane w halach i salach oraz
na obiektach

o charakterze otwartym?


Obowiązujące przepisy nie zawierają
takiego katalogu.


38.Czy w moim mieście zostaną otwarte hale i sale sportowe? Pomimo zapowiedzi
rządu w moim mieście 4 maja nie otwarto Orlików.


Wprowadzane regulacje dają prawo
a nie narzucają obowiązku
 otwierania obiektów przez podmioty nimi
administrujące.


39.Czy na jeden obiekt, w którym są 4 sale poniżej 300 m2 można wpuścić 12
osób plus trenera na każdą salę?


Limit 12 osób korzystających z danego
obiektu plus 1 trener dotyczy odrębnie każdej hali/sali sportowej do 300 m2 (z
wyłączeniem szatni, pomieszczeń socjalnych itp.)


40.Czy pole powierzchni hali/sali liczone jest jak w galeriach handlowych tj.
pole powierzchni całego klubu z szatniami, pomieszczeniami socjalnymi itp.?


Limity osób korzystających z danego
obiektu dotyczą powierzchni służącej do uprawiania sportu tj. liczonej bez
szatni czy pomieszczeń socjalnych. Należy pamiętać, że siłownie, centra
i kluby + fitness nie mogą na tym etapie funkcjonować.


41.Czy można podzielić na sektory pełnowymiarowy stadion lekkoatletyczny z
boiskiem do piłki nożnej - osobno grupa na skoczni, rzutni, bieżni po jednej i
drugiej stronie oraz na płycie trawiastej? Ile osób może korzystać z takiego
obiektu?


Stadion lekkoatletyczny traktuje się
jako jeden obiekt sportowy, dlatego maksymalnie może przebywać na nim 14 osób +
trener.


42.Czy w przypadku obiektu wielofunkcyjnego, w skład którego wchodzi boisko
pełnowymiarowe do piłki nożnej oraz skatepark limity korzystających dotyczą
oddzielnie boiska i skateparku?


W tym przypadku ograniczenie liczby osób
dotyczy każdego z obiektów oddzielnie.


43.Kiedy możliwe będzie przeprowadzenie imprez biegowych lub kolarskich?


Imprezy sportowe na otwartej przestrzeni
do 50 osób, bez udziału publiczności będą mogły być organizowane po
wprowadzeniu IV etapu „odmrażania” sportu.


Ze względu na panującą sytuację związaną
z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która
jest na bieżąco monitorowana oraz analizowana, na chwilę obecną nie można
stwierdzić kiedy nastąpią zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w tym zakresie.
Związane jest to z szeregiem czynników wpływających na podejmowane decyzje,
które w sposób dynamiczny zmieniają się każdego dnia.


44.Czy Orliki są otwarte dla stowarzyszeń i fundacji czy dla wszystkich
chętnych?


Obiekty tego typu są ogólnodostępne.
Natomiast podmiot zarządzający obiektem powinien zapewnić warunki do
przestrzegania wytycznych zawartych w rozporządzeniu.


45.Jakie są wytyczne dla kolarstwa szosowego? Czy można trenować w grupach?
Czy trzeba zasłaniać nos i usta?


Kolarstwo szosowe można uprawiać tylko
indywidualnie, należy zasłonić usta i nos, zasada ta nie obowiązuje podczas
jazdy w lesie.


46.Jak wygląda sytuacja ze street workoutem? Czy można korzystać z siłowni
plenerowych i drążków?


Siłownie plenerowe w dalszym ciągu
pozostają zamknięte.


47.Co z zajęciami grupowymi na otwartej przestrzeni np. w parku? Czy mogę
zorganizować trening dla chętnych na terenach poza obiektem sportowym? Jaki
jest wówczas limit osób? Czy dozwolone będą amatorskie treningi biegowe/kolarskie
do 14 osób w terenie?


Zorganizowanie grupowych treningów na
otwartej przestrzeni, poza obiektami wymienionymi w rozporządzeniu, nie jest
możliwe.


48.Czy możliwe jest prowadzenie zajęć z gimnastyki i akrobatyki sportowej na
obiektach typu „park trampolin”?


Tak, o ile odbywa się to na obiektach
wskazanych w rozporządzeniu np. boisko, sala, hala i inne.


 


Źródło: www.gov.pl/web/sport