Dwa lata Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym (2)

Data: 08.09.2021 r., godz. 09.00    61
Równolegle do prowadzonej działalności sportowo - rekreacyjnej wykonaliśmy wiele cennych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym i remontowym.
Równolegle do prowadzonej działalności sportowo - rekreacyjnej wykonaliśmy wiele cennych przedsięwzieć o charakterze inwestycyjnym i remontowym:

HALA SPORTOWA
- wykonanie dodatkowego energooszczędnego oświetlenia LED, które znacząco poprawia komfort korzystania z obiektu oraz obniża koszty energii elektrycznej,
- powiększenie placu utwardzonego kostką brukową (parkingu) przed halą sportową,
- wykonanie tynku mozaikowego we wszystkich szatniach,
- wykonanie i umieszczenie nad wejściem głównym logo obiektu z napisem "GOSiR Belsk Duży",
- we współpracy z firmą Ferrero Polska wyposażono salę konferencyjną w tablice dydaktyczne "Historia ruchu olimpijskiego" w ramach programu Polskiego Komitetu Olimpijskiego "Co lubię? Sport lubię!"
- we współpracy z firmą Ferrero Polska wykonano i zamontowano folie przeciwsłoneczne poprawiające komfort użytkowania obiektu.

ŚWIETLICA SPORTOWO - REKREACYJNA W STAREJ WSI
- naprawa i uruchomienie instalacji wentylacyjno - nawiewnej w budynku świetlicy,
- odnowienie (malowanie) wszystkich pomieszczeń obiektu,
- naprawa i uruchomienie monitoringu wizyjnego,
- remont placu zabaw (usunięcie elementów o znacznym stopniu zużycia i zastąpienie ich urządzeniami spełniającymi wymogi bezpieczeństwa),
- poszerzenie funkcjonalności boiska ze sztuczną nawierzchnią poprzez możliwość gry w tenisa ziemnego (nowe słupy i siatka) oraz wymalowanie lini kortu tenisowego.

BUDYNEK SZATNIOWO - SANITARNY I BOISKA TRAWIASTE
- odnowienie (malowanie) wszystkich pomieszczeń budynku,
- naprawa i uruchomienie monitoringu wizyjnego,
- wymiana przepompowni przy budynku szatniowo - sanitarnym,
- kompleksowa etapowa modernizacja boiska treningowego (wypoziomowanie gruntu, odwodnienie, siatka przeciwko kretom, nowe piłkochwyty i boksy dla zawodników)
- wykonanie dodatkowego odwodnienia na płycie boiska głównego i terenie przyległym w miejscach największego gromadzenia wody opadowej,
- montaż budynku gospodarczego z płyty warstwowej przy budynku szatniowo - sanitarnym na urządzenia techniczne, narzędzia i sprzęt sportowy, a tym samym przywrócenie funcjonowania toalet dla publiczności w których sprzęt był przechowywany,
- wyposażenie pokoju sędziowskiego (biurko, szafa ubraniowa i szafa na dokumenty również dla stowarzyszeń korzystających z budynku.
Niezależnie od prac o charakterze inwestycyjno - remontowym wykonujemy szerego czynności pielęgnacyjnych związanych z utrzymaniem obiektów w należytym stanie funkcjonalnym i estetycznym m. in. koszenie trawy na boisku głownym i treningowym oraz terenach przyległych, obsługa instalacji automatycznego nawodnienia w okresie wiosenno - letnim, prace pielęgnacyjne na boiskach trawiastych (wertykulacja, szczotkowanie, dosiew, piaskowanie, aeracja, nawożenie i opryski).